;

Avaleht » Paku meile

Meile võib pakkuda:

  • Sõelumata mulda, kuhikutena või kokkulükkamata kujul
  • Trasside ja vundamentide kaevetöödel murtud paekivi
  • Kiviseid lammutusjääke: purustatud või eelpurustatud silikaat ja betoonmaterjalid või nende segud